HomeBlog

Seguro de morte para maiores de 80 anos: 5 respostas clave

seguro de morte

Seguro de morte para maiores de 80 anos: 5 respostas clave

Actualizado el 04 de diciembre de 2023

O seguro de morte para maiores de 80 anos ten as súas particularidades que difiren dun seguro de defunción común. Por iso, achégamosche 5 preguntas e 5 respostas para aclarar as dúbidas máis comúns sobre esta póliza.